Contact Privacy statement Route Welkom Zending Speciale activiteiten

Privacy statement

Pinkstergemeente de Schuilplaats, PG de Schuilplaats, gevestigd aan Dorpsstraat 105 3209AE Hekelingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.pgdeschuilplaats.nl
Dorpsstraat 105
3209AE Hekelingen

Functionaris Gegevensbescherming
De Stuurgroep is de Functionaris Gegevensbescherming van PG de Schuilplaats zij zijn te bereiken via secretariaatpgdeschuilplaats.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PG De Schuilplaats verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden handmatig in een MS-office bestand gezet en zijn niet online toegankelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Huwelijksdatum
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken PG de Schuilplaats verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- godsdienst of levensovertuiging
- doopdatum en plaats
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaatpgdeschuilplaats.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken PG de Schuilplaats verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Voor het verzenden van onze weekbrief - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en bijeenkomsten - Voor het verzenden van felicitaties - Om u te bezoeken als dit voor uw geloofsbeleving noodzakelijk is, doch alleen met uw toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming
PG de Schuilplaats neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pinkstergemeente De Schuilplaats) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
PG de Schuilplaats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

(Categorie) Persoonsgegevens

Bewaartermijn (reden)

Personalia

tot een jaar na lidmaatschap/ beŽindiging vaste bezoeker (zodat u op uw verjaardag nog een kaartje van ons kunt krijgen)

Adres

tot een jaar na lidmaatschap/ beŽindiging vaste bezoeker (zodat u op uw verjaardag nog een kaartje van ons kunt krijgen)

Alle overige persoonsgegevens

tot een jaar na lidmaatschap/ beŽindiging vaste bezoeker (zodat we alles in 1 keer kunnen verwijderen)

Delen van persoonsgegevens met derden
PG de Schuilplaats verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PG de Schuilplaats gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pg de Schuilplaats en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaatpgdeschuilplaats.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PG de Schuilplaats wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van persoonsgegevens
PG de Schuilplaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaatpgdeschuilplaats.nl

Klik hier voor ons "Protocol actualisatie persoonsgegevens"
Klik hier voor ons "Protocol datalekken"
Klik hier voor ons "Protocol verwijdering persoonsgegevens"


laatst bijgewerkt op 18/06/2020
Door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken.