Contact Privacy statement Route Welkom Zending Speciale activiteiten

Zending

Alpha

Waarom steunen wij Alpha ?

Eigentijdse initiatieven om mensen te bereiken met het Evangelie willen we graag ondersteunen. Daarom geven we aan Alpha-cursus Nederland. Als gemeente maken we dankbaar gebruik van materialen en trainingsdagen van de Alpha-cursus, Youth Alpha en de marriage Course. De cursussen bieden ons de mogelijkheid om jong en oud te laten ervaren wat het betekent om te geloven. En het kan haast niet anders of deelnemers worden hierdoor geraakt.

Wat is een Alpha-cursus?

Een Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting. Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Meer informatie op www.alpha-cursus.nl en bij Maria Petit 0181 - 641 681 cpetitchello.nl

Vrede voor de Stad

Waarom steunen wij Vrede voor de Stad ?

Vrede voor de stad is een initiatief geweest van enkele kerken om samen een bijdrage te leveren aan onze stad. Sinds 2003 zijn er gezamenlijke activiteiten opgezet die elk een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in onze stad die om één of meerdere redenen hulp nodig hebben. Zo zijn er een aantal projecten ontstaan waaronder de Voedselbank, De Hartelborgt, Stichting leergeld en Schuldhulpmaatjes project. Binnen de projecten zijn meer dan 100 mensen betrokken. Onze Gemeente is ook aangesloten bij de stichting “Vrede voor de Stad”. En dat is goed, immers het draagt bij aan de interkerkelijke activiteiten in Spijkenisse, waarbij wij samen ons richten op de eenheid in Geloof in Jezus Christus. Ook als je het vanuit de Bijbel benadert zijn de werken voor de stichting Vrede voor de stad niet zo maar vanzelfsprekend. Wanneer we er door Hem toe geroepen zijn, hebben we het voorrecht voor God te mogen werken. Als Zijn dienaars werden ons wijngaarden toevertrouwd Johannes 15 :16 Niet gij hebt mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven. Mattheüs 21 : 28 Kind, ga en werk in de wijngaard. Wij kunnen dus als christenen de stichting Vrede voor de Stad ( en dus God) dienen door onze handen te vouwen en/of door onze handen uit de mouwen te steken. Voel jij je geroepen?

Meer informatie op www.vredevoordestad.nl en bij Petra Gerse-Kattestaart staartje79live.com

OPEN DOORS

Waarom steunen wij OPEN DOORS

Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Het werk van Open Doors Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de Vervolgde Kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Meer informatie op www.opendoors.nl en bij Ruud Coolen 06 55872655 ruudcoolenhotmail.nl

Collecte

Elke 1e zondag van de maand wordt er een 2e collecte gehouden voor één van deze doelen.

Giro 1210362 Pinkstergemeente De Schuilplaats, Snoekenveen 954, 3205 CX Spijkenisse, graag onder vermelding van het doel.

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Brazillië Zending

Jacco en Suzana Lima Zutphen, ooit van uit jeugd met een opdracht, maar nu op eigen titel, doen zendingswerk in Brazilië onder de indianen stammen. Wij ondersteunen Jacco en Suzanne met maandelijkse giften en gebed. Voor meer informatie, kijk dan op hun site met hun eigen nieuws brieven.

Jacco vertelt in de Schuilplaats over recente ontwikkelingen

Jacco Zutphen Indianen helpen om Gods dromen te dromen


laatst bijgewerkt op 16/05/2022
Door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken.