Bijbelstudie Dopen Genezing Marriage Course Preken Sprekers Studie "Openbaringen"

Dopen

De doop door onderdompeling


Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was,en de eunuch zei: “Kijk, water!
Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?”

Filippus zei tegen hem:“Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.”Hij antwoordde:“Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”

Handelingen 8 vers 36 en 37

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat dopen en dus ook gedoopt worden een opdracht van de Heer Jezus zelf is. Als er een opdracht aan de discipelen is om alle mensen tot Zijn discipelen te maken en hen vervolgens te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, dan is dat evengoed een opdracht aan degenen die discipelen zijn geworden. Eigenlijk is dat zo vanzelfsprekend dat het wat merkwaardig klinkt als iemand zegt met de doop te willen wachten tot hem of haar duidelijk is dat het inderdaad de wil van de Heer is. meer...


laatst bijgewerkt op 11/02/2012
Door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken.