Gebed Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat in de Pinkstergemeente de Schuilplaats

Soms …

Soms zitten mensen in de knoop met zichzelf, met anderen, thuis of op hun werk, of met God. Soms zijn het de omstandigheden die het allemaal teveel maken. Of het zijn moeilijke ervaringen uit het verleden die elke keer weer opspelen. Het kan ook zijn dat iemand een druk ervaart of het kan gewoon een lastige levensfase zijn.

Pastorale hulp

Het is mogelijk om in dergelijke situaties een beroep te doen op het pastorale team van ‘de Schuilplaats’. Het pastorale team kan allerlei vormen van hulp verlenen zoals open gesprekken, een luisterend oor, huwelijks- en opvoedingsadviezen, counseling, persoonlijk gebed en zegening en het verbreken van gebondenheid. Ook is er een Steungroep depressiviteit.

De kracht van pastoraat

In het pastoraat staat steeds de relatie met Jezus en met zijn Woord, de bijbel, centraal. De kracht van gebed, de toewijding aan God en het geheim van vergeving zijn de sterke punten van pastoraat. Dat onderscheidt pastoraat van allerlei vormen van therapie, zoals die bijvoorbeeld door het RIAGG en andere reguliere instellingen worden aangeboden. Overigens zal bij ernstige psychische problemen meestal (ook) professionele reguliere hulp nodig zijn.

Vertrouwen en inzet

In de relatie van de hulpvrager met de pastorale medewerker is vertrouwen en vertrouwelijkheid zeer belangrijk. Daarnaast zal de eigen inzet van hulpvrager echt nodig zijn. Zijn of haar inzet en toewijding aan Christus is vaak doorslaggevend.

Bij wie kun je terecht?

De gemeente is onderverdeeld in een aantal kringen. Dat zijn kleine groepen die gericht zijn op geestelijke groei, vriendschap en gezelligheid en onderlinge hulp. Wanneer je als kringlid pastorale hulp wil kun je het beste eerst je kringleider vragen. Daarnaast kun je ook terecht bij het pastorale team. Maria en Charles Petit coördineren het pastoraat.

Contact?

Aanspreekpunten:
  • jouw kringleider
  • Jaime Quevedo Klein Haneveld
  • tel. 06-53730012


    laatst bijgewerkt op 31/10/2020
  • Door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken.